mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Aktualności

Zgodnie z Regulamin rekrutacji kandydatów do publicznej dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie na rok szkolny 2023/2024 od 5.06.2023r. do 28 czerwca 2023r. do godz. 15.00 kandydaci mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski pobrane z naszej strony, wydrukowane, wypenione i podpisane należy składać w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3

Zaświadczenie

 

Na stronie BIP pod adresem https://zss.bipszczecin.pl/sites/default/files/2023-05/REGULAMIN_Terenu_ZSS.pdf
został opublikowany Regulamin korzystania z terenu Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie.

Regulamin terenu zss

W dniu 24.05.2023 (środa) odbędą się zebrania z Rodzicami (z wyjątkiem kl. 3cdT - w czwartek 25.05). 

Zebrania odbędą się w dwóch grupach: o godz. 16.30 - I grupa i o godz. 17.30 - II grupa. 

Poniżej szczegółowy harmonogram zebrań. 

Harmonogram zebrań

Serdecznie zapraszamy.

Zmianie uległy godziny pracy pedagoga szkolnego. Prosimy zapoznać się z nowym grafikiem.

 

Od dziś tj. 09.05.2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godziny 15:00 rodzice absolwentów klas VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Wniosek wypełniamy i składamy za pośrednictwem systemu Nabór:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa

a następnie wersję papierową składamy do szkoły PIERWSZEGO wyboru.

We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe według wybranych preferencji. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór (zgodnie z instrukcją, która zostanie zamieszczona w zakładce "Dokumenty") oraz wersję papierową do szkoły PIERWSZEGO wyboru.

W zakładce "Dokumenty" na stronie systemu Nabór zostały zmieszczone: 

Osoby które podczas składania podania o przyjęcie do szkoły zaznaczyły któreś z kryteriów uzupełniających, zobowiązane są załączyć dokumenty potwierdzające dane kryterium.

 Prosimy rodziców o zapoznanie się z powyższymi dokumentami. 

Z okazji Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie składa serdeczne życzenia pomyślności Wszystkim którzy wykonują ten trudny i pełen poświęcenia zawód, a zwłaszcza naszej wspaniałej Pani Jolancie Augustyniak – pielęgniarce szkolnej, która zawsze jest pomocna i bezinteresownie angażuje się w życie szkoły.

Pani Jolu dziękujemy za fachową opiekę, okazywane nam serce, uśmiech i troskę . Życzymy realizacji marzeń zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

zdjecie1

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad