mb  drewm bm  gpolm sm

 

Logo naboru 2020

 

iDziennikLogo

projekt2020

Komunikat dla kandydatów

Przypominamy, że od 19.06. do 25.06.2019 r. należy dostarczyć do naszej szkoły: 

  • kserokopie lub oryginały:

-     świadectwa ukończenia gimnazjum

-     zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 (KOPIE DOKUMENTÓW POWINNY BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ DYREKTORA UKOŃCZONEGO GIMNAZJUM)

  • brakujące dokumenty (2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, brakujące oświadczenia dot. kryteriów rozstrzygających tj. wielodzietność, samotne wychowywanie przez rodzica, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa)

Terminarz przyjmowania dokumentów:

19.06.2019 r. (środa)

  • godz.   800 – 1500  – sekretariat
  • godz. 1500 – 1700  – s. 103     
 

21.06.2019 r. (piatek)

  • godz.   900 – 1500  – s. 103
 

24.06.2019 r. (poniedziałek)

  • godz.   900 – 1500  – s. 103
 

25.06.2018 r. (wtorek)

  • godz.   900 – 1500  – s. 103
 

W dniu 5.07.2019 r. ok. godz. 1200   ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych  do przyjęcia do naszej szkoły.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad