mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

Maturalne egzaminy poprawkowe

Informujemy, że w dniu 20.08.2019 r. odbędą się maturalne egzaminy poprawkowe.

Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godz. 9.00 w salach F1 i F10.

Egzamin ustny z języka angielskiego rozpocznie się o godz. 10.30 (sala F2)

Do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić tylko ci absolwenci, którzy spełnili wymogi prawne (niezdany jeden egzamin) i w terminie do 11.07.2019 r. złożyli w szkole pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu.

Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin pół godziny przed jego rozpoczęciem, obowiązkowo z dowodem tożsamości.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad