mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z pojawiającymi się w kraju i regionie przypadkami zachorowań na koronowirusa, licznymi pytaniami od Państwa, dotyczącymi sytuacji w szkole, w świetle zagrożenia zakażeniem oraz na mocy pisma skierowanego do placówek oświatowych przez zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin Pana Krzysztofa Soskę informujemy o działaniach profilaktycznych podejmowanych w naszej szkole:

  •         Wszelkie wycieczki, wyjścia klasowe do kin, teatrów itp., zajęcia pozalekcyjne w ramach kółek zainteresowań, konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów są odwołane.
  •           Szkoła ma zakaz przyjmowania gości będących obywatelami państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażeń.
  •          Ogranicza się do minimum wstęp osób trzecich do szkoły, w tym również rodziców i opiekunów prawnych.

Informujemy również, że:

  •          Wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych oraz ich otoczeniu nie odnotowano przypadków zachorowań na koronawirusa.
  •          W szkole przestrzegane są wszystkie procedury związane z profilaktyką zachorowań.
  •           W budynku szkoły i na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych uczniowie mają zapewniony dostęp do środków czystości i płynów dezynfekcyjnych.
  •         Poręcze schodów, klamki i stoliki uczniowskie codziennie po zakończeniu zajęć są dezynfekowane.

Szanowni Państwo!

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Waszych dzieci, prosimy o nieprzysyłanie uczniów z wszelkimi objawami przeziębienia lub grypy.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad