mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

KOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych

W związku z decyzją Premiera RP o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, że wszyscy uczniowie, od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. nie przychodzą do szkoły.

Informacje o dalszych działaniach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz e-dzienniku.

W celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem siebie lub osób z najbliższego otoczenia (szczególnie osób starszych) proszę wszystkich o rozsądek oraz stosowanie się do wytycznych władz, w tym unikanie większych skupisk ludzi oraz zgłaszanie się do lekarza w razie wystąpienia objawów chorobowych.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad