mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

Instrukcja dla uczniów

Instrukcja dla uczniów dotycząca zasad i organizacji zdalnego nauczania

obowiązująca od dnia 25.03.2020 r.

 1. Nauczanie zdalne w Zespole Szkół Samochodowych odbywać się będzie z wykorzystaniem następujących środków komunikacji:
  1. e-dziennik znajdujący się pod adresem https://pe.szczecin.pl/
  2. grupy klasowe w portalu społecznościowym Facebook, znajdujące się pod adresem https://www.facebook.com/pg/samochodowka.szczecin/groups/
  3. poprzez pocztę elektroniczną.
  4. w przypadku braku możliwości korzystania z wymienionych wyżej środków - inne, indywidualnie ustalone z nauczycielem formy kontaktu.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek nawiązania kontaktu z wychowawcą i nauczycielami.
 3. W godzinach zgodnych z planem nauczania nauczyciele pozostają w dyspozycji dla uczniów i rodziców; w tym czasie można uzyskiwać wyjaśnienia dotyczące nauczanych treści oraz wskazówki związane z nauczaniem na odległość.
 4. Forma zdalnego nauczania wymaga systematyczności i samodyscypliny.
 5. Od dnia 25.03.2020 r. realizowane będą treści zgodne z bieżącą realizacją podstawy programowej. Oceniane będą zadawane prace oraz monitorowana aktywność uczniów.
 6. Wątpliwości co do formy trybu lub treści nauczania uczniowie powinni na bieżąco zgłaszać nauczycielom.
 7. W komunikacji z nauczycielem należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze.
 8. Realizując zdalne nauczanie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy z komputerem i w Internecie oraz zachowywać zasady higieny pracy (pamiętać o robieniu przerw).

Podpisał Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

mgr inż. Roman Wechmann

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad