mb  drewm bm  gpolm sm

 

Logo naboru 2020

 

iDziennikLogo

projekt2020

Pożegnanie

nekrologk

 

 

Wiadomość o odejściu na Wieczny Spoczynek Pana Dyrektora Wojciecha Krajewskiego jest dla nas wszystkich ogromnym wstrząsem. Pamiętamy go jako wspaniałego zwierzchnika i kolegę oraz świetnego nauczyciela matematyki, który każdemu uczniowi potrafił wyjaśnić jej niełatwe reguły. Znakomicie łączył obowiązki wicedyrektora szkoły dbającego o jej codzienne funkcjonowanie z pracą pedagoga mającego zawsze czas dla wychowanków oraz rolą opiekuna wobec mniej doświadczonych nauczycieli, którym zawsze służył pomocą i radą. Jego spokój i opanowanie pozwalały Mu skutecznie zmagać się z trudną szkolną codziennością.

Pamiętamy, z jaką życzliwością wysłuchiwał nas zwierzających się nie tylko z zawodowych problemów, a wskazówki, których Pan Dyrektor nam udzielał są do dzisiaj cenną lekcją życia. Był osobą powszechnie szanowaną zarówno przez współpracowników jak i przez grono uczniowskie.

Niech na zawsze pozostanie w naszych sercach i wdzięcznej pamięci.

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Samochodowych

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad