mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2020

 

librus

projekt2020

Komunikat

Zgodnie z rozporządzeniem przedłużającym obostrzenia oraz wprowadzeniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa od poniedziałku 01.03.2021r. na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych obowiązuje nakaz noszenia maseczek – zakazuje się używania chust, szalików, kominów, przyłbic itp.


Wszystkie zajęcia odbywać się będą bez zmian, zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem.


Przypominamy o kompletności stroju roboczego i jego właściwej kolorystyce, zgodnej z typem szkoły.


Nauczanie zdalne z zajęć praktycznej nauki zawodu możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody od Dyrekcji i powiadomieniu o tym fakcie opiekuna. Zgody udzielone w terminie wcześniejszym pozostają nadal aktualne.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad