mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Komunikat dot. szczepień

W czwartek 30.09 o godz. 9.00 w gabinecie pielęgniarki odbędą się szczepienia uczniów przeciw COVID-19. Osoby zgłoszone na szczepienie muszą mieć wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego (osoby niepełnoletnie), lub samodzielnie (osoby pełnoletnie).

Na szczepienie należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (może być legitymacja szkolna).

Druki kwestionariuszy dostępne u p. wicedyrektor E. Patyk

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad