mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Opłaty za internat

 

Opłata socjalna za pobyt w internacie wynosi 175 zł/m-c.

 

Koszt wyżywienia wynosi 17 zł za dzień (śniadanie,obiad,kolacja)

Opłata za wyżywienie za miesiąc wrzesień 2021r. wynosi 357zł

 

Kwoty opłat za kolejne miesiące będą podawane na bieżąco w zależności od ilości dni nauki w danym miesiącu.

Opłaty uiszczane są do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z internatu i posiłków.

Opłaty socjalnej oraz opłaty za wyżywienie w miesiącu wrześniu wyjątkowo dokonujemy najpóźniej do 2 września.

Wpłaty za pobyt i – osobno – wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie przyjmowane są na jedno konto bankowe:

Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, Szczecin

Nr konta: 07102047950000990202783637

WAŻNE !

W tytule każdej wpłaty proszę odpowiednio wpisać:

  • pobyt, internat / imię i nazwisko ucznia / nazwę miesiąca
  • żywienie, internat / imię i nazwisko ucznia / nazwę miesiąca

 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wpłatę bezpośrednio w kasie szkoły ZSS, ul. Klonowica 14 w Szczecinie znajdującej się na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

 

Dziękujemy za terminowe wpłaty

 

 

 

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad