mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

OPŁATY


Opłaty za zajęcia praktyczne, ubrania robocze, internat oraz duplikaty dokumentów tj. legitymacja bądź świadectwo ukończenia szkoły należy wpłacać na konto

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

07 1020 4795 0000 9902 0278 3637

 

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz informację czego dotyczy wpłata, np. opłata za warsztaty itp.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad