Rada Rodziców

Odsłony: 13753

 

 
KOMUNIKATY:
 
Rada Rodziców przy ZSS w Szczecinie informuje, że uchwalona składka w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł

 

Rodzice uczniów, uczniowie mogą wpłacać składki w terminie do 30.04.2019 na konto Rady Rodziców 

PKO BP SA Oddział 2 w Szczecinie 30 1020 4795 0000 9102 0003 9776 

(w tytule nalezy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę) lub w sekretariacie Szkoły.

 

Preliminarz Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019