mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

 

Program „WYPRAWKA SZKOLNA” 2014r.

 

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników mija 5 września 2014r.

 

Program objęci są uczniowie klasy III zasadniczej szkoły zawodowej i klasy III technikum :        

  • z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł,
  • nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 539 zł, ale w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe itp. - przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

 

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

  • Zasadnicza szkoła zawodowa – 390 zł
  • Technikum – 445 zł

 

Wzory wniosków są do pobrania na portierni, u pedagoga i w sekretariacie młodzieżowym. Należy do nich dołączyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w uzasadnionych przypadkach można dołączyć – zamiast zaświadczenia - oświadczenie o wysokości dochodów, wzór druku dostępny jest w szkole.

 

Wypełnione wnioski przyjmowane są w sekretariacie młodzieżowym tylko do 5 września 2014r.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad