mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHSzkoła: Technikum Samochodowe
Czas nauki:  5 lat (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) 
Języki obce: język angielski i język niemiecki.

Zawód kształcący specjalistów z dziedziny diagnostyki oraz naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Absolwenci uzyskają wiedzę

 • o budowie i zasadach poprawnej eksploatacji i naprawy pojazdów
 • metodach nowoczesnej diagnostyki komputerowej
 • zaawansowanych systemów elektroniki pojazdowej

 

Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące i specjalistyczne (podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo pracy, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, język obcy zawodowy). W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych oraz miesięczną praktykę zawodową.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa
 • wyobraźnia przestrzenna
 • podzielność uwagi
 • szybka orientacja i spostrzegawczość
 • koncentracja uwagi
 • odporność na warunki środowiska pracy
 • otwartość na innowacje technologiczne

 

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • salonach obsługi i sprzedaży samochodów
 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach diagnostyki pojazdów
 • stacjach kontroli pojazdów
 • firmach przewozowych i kurierskich
 • firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad