mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Projekty unijne

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie

oraz

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

 

realizują projekt:

 

„ZAWÓD DLA PRACY

-

RYNEK PRACY DLA ZAWODU”


Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020) i skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie.

 

W ramach projektu 60 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych bierze udział w:

- doradztwie edukacyjno-zawodowym,

- kursie lakiernika,

- stażach w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej ze stypendium stażowym.

 

Nauczyciele mają możliwość podniesienia swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach oraz studiach podyplomowych.

 

szkolenia1

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie

oraz

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

 

zapraszają do udziału w projekcie:

 

„ZAWÓD DLA PRACY

-

RYNEK PRACY DLA ZAWODU”


Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020) i skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie.

 

W ramach projektu 60 uczniów będzie miało możliwość wzięcia udziału w:

- doradztwie edukacyjno-zawodowym,

- kursie lakiernika,

- stażach w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej ze stypendium stażowym.

 

Nauczyciele mają możliwość podniesienia swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach oraz studiach podyplomowych.

 

Więcej informacji o projekcie i zapisy:

tel. 603 111 900 lub w sekretariacie ZSS

 

UWAGA!! Nabór do projektu został zakończony.

plakatnab 1

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad