mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Wyróżniony

Działalność Szkolnego Zespołu Krwiodawców 

Wielu wychowawców i pedagogów twierdzi, że we współczesnym wychowaniu młodzieży często brakuje wzorców. Honorowe krwiodawstwo może wypełnić tę przestrzeń przekazując wielorakie wartości, które umożliwią kształtowanie takich cech charakteru jak bezinteresowność oraz bycie dla innych. Takie pozytywne zmiany w osobowości mogą wiązać się między innymi z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością właściwych relacji do otaczającego świata i ludzi oraz budowaniem właściwych przekonań, postaw oraz wartości, ułatwiających odnalezienie celu życia w społeczeństwie.

Krwiodawstwo, będące przede wszystkim akcją społeczną mającą na celu pozyskanie krwi, daje nam możliwość zaangażowania się w działalność społeczną – woluntariat.

rck 3                 

Od 2009 roku  Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”.  Co roku, w ramach tej akcji,  pełnoletni uczniowie szkoły oddają honorowo krew.

rck 4

W roku szkolnym 2011/2012, pod względem ilości oddanej krwi, zajęliśmy II-gie miejsce w organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż ogólnopolskim konkursie „Młoda Krew Ratuje Życie”. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Samochodówki zajęli w tym konkursie  I – sze miejsce, który to wynik powtórzyliśmy w roku 2016/2017.

rck 5

A oto podsumowanie akcji „Młoda Krew Ratuje życie’ w latach 2009-2015:

Rok szkolny 2009/2010 - 64,8 litra

Rok szkolny 2010/2011 - 67,85 litra

Rok szkolny 2011/2012 - 85,05 litra

Rok szkolny 2012/2013 - 76,45 litra

Rok szkolny 2013/2014 - 87,45 litra

Rok szkolny 2014/2015 - 56,25 litra

W kolejnych latach uczniowie naszej szkoły rocznie średnio oddali 44,25 litra krwi

W sumie do roku 2020 w akcji honorowego krwiodawstwa wzięło udział 869  uczniów którzy oddali łącznie podczas szkolnych wyjść do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  ponad 743 litry krwi.

Od roku 2020, z powodu wybuch pandemii,  konkurs „Młoda Krew Ratuje Życie” organizowany przez PCK został zawieszony, jednak nawet w tym czasie uczniowie honorowo wciąż oddawali krew.

Warto podkreślić, że większość z uczniów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem kontynuuje ideę honorowego oddawania krwi również po zakończeniu nauki w naszej szkole.

W tym roku szkolnym (2023/2024) byliśmy już trzy razy na akcji oddawania krwi (w dniu 18.10. 2023, 07.02.2024 i 28.02.2024r) W akcji wzięło  udział 41 uczniów, którzy łącznie oddali 18.450 l krwi.

Oprócz akcji honorowego oddawania krwi, od 2016 roku w szkole, we współpracy z DKMS,  organizujemy także  nabór na honorowych dawców szpiku kostnego. Przez cały okres współpracy z DKMS chęć niesienia pomocy chorym na białaczkę zadeklarowało 128 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych. Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły z Życiem, jak również Certyfikat Szkoły Promującej Oddawanie Krwi. W uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymaliśmy także Odznakę Honorową PCK, zaś nauczyciel opiekun Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców otrzymał tytuł Pedagoga z Życiem.

rck 1 rck 2 

Mamy nadzieję, że idea honorowego krwiodawstwa będzie w naszej szkole kontynuowana, a uczniowie będą niezmiennie odnajdywali sens i cel w uczestniczeniu w naszych akcjach.

                                   Krzysztof Jarczyński, opiekun Szkolnego Zespołu Krwiodawców

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad