mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

TERMINARZ

EGZAMINY ZAWODOWE

w roku szkolnym 2018/2019

 

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)                    (główna kwalifikacja – M.42)

Termin składania deklaracji

do 9 września 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

10 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 r.

od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.

       

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019

22 marca 2019 r.

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019 r.

Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)   (główne kwalifikacje – M.12 i M.18)

Termin składania deklaracji

do 18 lutego 2019 r.

do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń -luty 2019

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

18 czerwca 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

       

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019

30 sierpnia 2019 r.

Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019

30 sierpnia 2019 r.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad