mb  drewm bm  gpolm hm sm

nabor200 2018

 

iDziennikLogo


sbp

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2018

TERMINARZ

 

Sesja 1 (główna kwalifikacja M.42): styczeń - luty 2018 r.

do 9.09.2017 r.

Przekazanie informacji o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu. 

do 9.10.2017 r.

- zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach

- przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części

  praktycznej egzaminu

do 10.10.2017 r.

- zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach

- przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części

  pisemnej egzaminu

ok. 1 tydzień przed egzaminem ogłoszenie wykazu zdających w poszczególnych salach

10.01.2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.

11.01.2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.

22.01-31.01.2018 r. oraz 10.02.-16.02.2018r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (kwalifikacje M.12, M.18)

23.03.2018 r.

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

25.03.2018 r.

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27.04.2018 r.

Sesja 2 (główna kwalifikacja M.12, M.18): czerwiec - lipiec 2018 r.

do 18.02.2018 r.

Przekazanie uczniom informacji o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.

do 18.03.2018 r.

- zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach

- przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części

  pisemnej egzaminu

do 21.03.2018 r.

- zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach

- przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części

  praktycznej egzaminu

ok. 1 tydzień przed egzaminem ogłoszenie wykazu zdających w poszczególnych salach

19.06.2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.

22.06-4.07.2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.

26.06.2018 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (kwalifikacja M.42)

31.08.2018 r.

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 33

fax. 91 439 11 88

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Joanna Litwin

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad