mb  drewm bm  gpolm hm sm

nabor200 2018

 

iDziennikLogo


sbp

TERMINARZ

MATURA 2018

 

  

 

do 30.09.2017 r.

Zapoznanie z informacją o egzaminie maturalnym w 2018 r., komunikatami dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, komunikatem o dostosowaniach oraz zasadami wypełniania deklaracji maturalnych.

Składanie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań.

do 31.12.2017 r.

Przyjęcie uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole (niż ZSS) wraz z deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego (dot. absolwentów)

do 07.02.2018 r.

Przyjęcie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz brakujących dokumentów, będących podstawą dostosowań.

(Jeśli ktoś złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje sie ostateczną deklaracją).

do 10.02.2018 r.

Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu oraz poinformowanie o nich (w formie pisemnej) osób uprawnionych do dostosowań.

do 14.02.2018 r.

Przyjęcie oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych im dostosowań

do 04.03.2018 r.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego.

do 10.04.2018 r.

Złożenie bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego (dot. tylko absolwnetów przystępujących do egzaminu ustnego z j. polskiego a "starych" zasadach)

do 20.04.2018 r. Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji

od 04.05

do 23.05.2018 r.

Egzaminy pisemne.

od 04.05

do 25.05.2018 r.

Egzaminy ustne według szkolnego harmonogramu.

od 04.06

do 20.06.2018 r.

Egzaminy ustne i pisemne w terminie dodatkowym.

03.06.2018 r.

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów i zaświadczeń

do 10.07.2018 r.

Zebranie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

21.08.2018 r.

Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

21 - 25.08.2018 r.

Ustny egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

11.09.2018 r.

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów i zaświadczeń po sesji poprawkowej.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 33

fax. 91 439 11 88

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Joanna Litwin

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad