mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020


Edukacja morskadar_szczecina
Dar Szczecina


W szkole od 1994 roku prowadzona jest edukacja morska. Szkolny program edukacji morskiej w Zespole Szkół Samochodowych realizowany jest w oparciu o Szczeciński Program Edukacji Morskiej „Z wiatrem w żaglach” prowadzony przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta a realizowanym przez ZOZŻ.
Program edukacji morskiej cieszy się dużym zainteresowaniem, a uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach wiedzy morskiej, plastycznych i literackich. Uczestniczą w rejsach po Bałtyku na „Darze Szczecina” i „Kapitanie Głowackim”.
Po ukończeniu szkoły wielu z nich podejmuje dalszą edukację na Akademii Morskiej.


kg
Kapitan Głowacki

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad