mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Informacje

Informacja dla uczniów ZSS mieszkających w internatach.

Uczniowie, którzy od przyszłego roku szkolnego chcą mieszkać w naszym internacie muszą z końcem roku szkolnego rozwiązać umowę w internacie, w którym obecnie mieszkają.

Deklaracje zamieszkania w internacie są dostępne na portierni.

Wypełnione i podpisane przez ucznia i jego rodzica lub opiekuna prawnego deklaracje należy złożyć w sekretariacie młodzieżowym najpóźniej do dnia 18.06.2021.r

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad