mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Patronat firmy Mercedes-Benz Polska

PATRONAT FIRMYMercedes - Benz Polska

 


mercl

 

 

merc

 

                    We wrześniu 2007 roku została podpisana umowa o objęciu szkoły patronatem przez firmę Daimler Chrysler Automotive Polska Sp. z o.o., będącej przedstawicielem firmy Mercedes w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia w 2008 roku wyodrębniono klasę technikum samochodowego, która ma rozszerzony program z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.

 

merc1

 

                   Uczniowie klasy patronackiej część praktyk zawodowych realizują w wyznaczonych placówkach autoryzowanego serwisu firmy Mercedes. Szkoła otrzymała niezbędną pomoc w zakresie literatury, pomocy dydaktycznych, szkoleń kadry pedagogicznej. Planowane jest udostępnienie pojazdów szkoleniowych i sprzętu diagnostycznego.

 

merc2

merc3

Szkolenie kadry pedagogicznej w niemieckich szkołach zawodowych w Wurth i Stuttgart

 

Ideą patronatu jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mogących podjąć pracę w autoryzowanym serwisie mercedesa.

 

merc4 merc5
merc6 merc7

 

 

Uczniowie tej klasy będą zdawali dodatkowy egzamin (dobrowolny), którego zdanie uprawnia do podjęcia pracy w autoryzowanym serwisie mercedesa w całej Unii Europejskiej. Dla kilku najlepszych uczniów firma gwarantuje zatrudnienie w podległych sobie placówkach.

Klasy patronackie tworzy się z klas drugich technikum samochodowego. Głównymi kryteriami naboru są dobre wyniki nauki w klasie pierwszej oraz nienaganne zachowanie, które dla firmy jest jednym z najważniejszych priorytetów. Ukończenie nauki w takiej klasie, to doskonałe przygotowanie zawodowe, dodatkowe możliwości pracy, prestiż.

W ramach patronatu w kolejnych latach również będą tworzone kolejne klasy tego typu.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad