mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Koło Etyczne     etyka 3

 

Etyka jest dziedziną filozofii, która zrodziła się z „zadziwienia nad światem”. Jest to jedyny rodzaj intelektualnej aktywności, gdzie stawianie pytań i szukanie odpowiedzi jest ważniejsze niż budowanie teorii. By się dowiedzieć, czym są takie wartości jak: pobożność, prawo i sprawiedliwość, dobro, doskonałość, sens życia, wartości, szczęście, piękno, miłość czy przyjaźń, trzeba pytać.

Do koła etycznego mogą należeć wszyscy zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych, którym bliskie jest zdobywanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości intelektualnej oraz dążenie do samorealizacji i doskonałości. Na zajęciach tych dowiesz się, jak ludzie różnych epok pojmowali moralność i starali się odróżniać dobro od zła.

Zdobędziesz wiedzę na temat obyczajów islamu, buddyzmu, oraz innych kultur i religii. Będziesz mógł swobodnie podyskutować na wiele tematów, również tych zazwyczaj pomijanych na lekcjach.

 

Etyka 1           Etyka 2

 

Wspólnie sprawdzimy, czy biznes, polityka i ekologia mają jeszcze coś wspólnego z etyką. Zadbamy też o Twoją poprawność wypowiadania się, przyjrzymy się więc również zasadom etyki językowej.

 

etyka 4Zajęcia poprowadzi p. Piotr Młynek

w każdą ostatnią środę miesiąca

o godz. 15:30 w sali 5.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad