mb  drewm bm   gglm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

 KOMUNIKATY:

 
Rada Rodziców przy ZSS w Szczecinie informuje, że uchwalona składka w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł

 

Rodzice uczniów, uczniowie mogą wpłacać składki na konto Rady Rodziców 

PKO BP SA Oddział 2 w Szczecinie 30 1020 4795 0000 9102 0003 9776 

(w tytule nalezy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę) lub w sekretariacie Szkoły.

 

 

W roku szkolnym 2022/0223 Rada Rodziców organizuje konkurs

dla klasy która uzbiera największą sumę z wpłat na Radę Rodziców.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2023.

Do wygrania jest wyjście całej klasy do kina lub na kręgle.

 

 

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani Izabela Tutur-Dudek

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad