mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Informacje dla potencjalnych Dawców komórek macierzystych
 

W dniu 25.05.2014r w naszej szkole gościliśmy pana Piotra Kuterowskiego, który jest Dawcą szpiku kostnego. Pan Piotr opowiedział uczniom ZSS, w jaki sposób stał się Dawcą oraz jak przebiegał w jego przypadku proces oddania szpiku kostnego. Dzięki jego pomocy chłopiec, chory na białaczkę otrzymał szansę na dalsze życie. Pan Piotr przedstawił także  zasady uczestnictwa w akcji oddawania szpiku, zachęcał uczniów pełnoletnich do deklarowania się jako Dawcy szpiku, zaprezentował także  technikę pobierania próbki do dalszego procesu weryfikacyjnego.

Na zakończenie spotkania od uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w akcji „I ty możesz uratować komuś życie” pobrane zostały wymazy ze śluzówki w celu określenia sekwencji DNA, a uczniowie ci znaleźli się w ogólnoświatowym rejestrze Dawców szpiku. Gratulujemy odwagi i zaangażowania!

201405301118     201405301120
     
 201405301122    201405301123
     
201405301124   201405301125

Kilka niezbędnych informacji dla tych, którzy chcieliby dołączyć do szerokiej rzeszy Dawców komórek macierzystych:
Przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych dokonuje się głównie u pacjentów cierpiących na choroby układu krwiotwórczego. Lista chorób, przy których wykonuje się transplantacje szpiku ciągle rośnie. Najczęściej przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych wykonuje się w przypadku różnych postaci ostrej białaczki.
To, czy można dokonać przeszczepienia komórek macierzystych zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby oraz wieku i ogólnego stanu pacjenta. Natomiast musi być spełniony podstawowy warunek – trzeba znaleźć Dawcę zgodnego z pacjentem w zakresie układu zgodności tkankowej. Jeżeli taki Dawca się znajdzie, uruchomiony zostaje proces, w następstwie którego Dawca oddaje swoje komórki macierzyste Biorcy, w ten sposób najczęściej ratując mu życie.

Jak wygląda proces pobierania komórek macierzystych?

1. Rozmowa telefoniczna.

Podczas rozmowy zadane zostaje pytanie o Twoją gotowość, by zostać Dawcą, oraz Twój stan zdrowia.

2. Ankieta medyczna.
Dawca wypełnia ankietę medyczną.

3. Typizacja potwierdzająca.

Na tym etapie pobiera się od Dawcy kilkadziesiąt mililitrów krwi w celu przeprowadzenia weryfikujących badań potwierdzających zgodność tkankową pomiędzy Dawcą a Biorcą, badań wirusologicznych oraz oznaczenia grupy krwi z czynnikiem Rh.

4. Oczekiwanie na decyzję.
Czas oczekiwania na decyzję wynosi zazwyczaj od 3 tygodni do 3 miesięcy.

5. Badanie wstępne i pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych.
Gdy zgodność tkankowa zostanie potwierdzona, Dawca ostaje poinformowany o terminie badań wstępnych. Jeśli okaże się, że nie ma żadnych przeciwskazań do oddania komórek macierzystych, następuje ich pobranie. Pobranie następuje w ustalonym miejscu i terminie za pomocą metody pobrania wskazanej przez lekarza.

6. Spotkania Dawcy z Biorcą.
Jeżeli dwie strony wyrażą takie życzenie, po okresie 2 lat, z zachowaniem określonych wymogów, może nastąpić spotkanie Dawcy z Biorcą.

Zachęcamy wszystkich, którzy czują potrzebę pomocy ludziom chorym na białaczkę do podjęcia decyzji i zarejestrowania się jako Dawca komórek macierzystych. Więcej informacji u p. Tomasz Jarczyńskiego, nauczyciela języka angielskiego w ZSS, koordynatora akcji „Młoda Krew Ratuje Życie’ oraz „I ty możesz uratować komuś życie”.

Opracował: T.Jarczyński

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad