mb  drewm bm  gpolm hm sm

nabor200 2017

 

iDziennikLogo


sbp

 

TERMINARZ PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM

I PRZEPROWADZANIEM EGZAMINU MATURALNEGO

W TECHNIKUM SAMOCHODOWYM

 

w roku szkolnym 2016/2017

 

  

 


do 30.09.2016 r.

Zapoznanie z informacją o egzaminie maturalnym w 2017 r., komunikatami dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, komunikatem o dostosowaniach oraz zasadami wypełniania deklaracji maturalnych.

Składanie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań.

do 07.02.2017 r.

Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz brakujących dokumentów, będących podstawą dostosowań. (Jeśli ktoś złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje sie ostateczną deklaracją).

do 10.02.2017 r.

Przekazanie (w formie pisemnej) osobom uprawnionym do dostosowań, informacji o ustalonych dla nich sposobach dostosowania warunków i form egzaminu.

do 15.02.2017 r.

Złożenie oświadczeń przez osoby uprawnione do dostosowań o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych im dostosowań

do 04.03.2017 r.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego.

do 04.04.2017 r.
(dot. tylko absolwentów przystępujących do egzaminu ustnego z j.polskiego na „starych” zasadach)

Złożenie bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego.

od 04.05

do 24.05.2017 r.

Egzaminy pisemne.

od 04.05

do 26.05.2017 r.

Egzaminy ustne według szkolnego harmonogramu.

od 01.06

do 20.06.2017 r.

Egzaminy ustne i pisemne w terminie dodatkowym.

30.06.2017 r.

Ogłoszenie wyników i odbiór świadectw dojrzałości i aneksów.

do 7.07.2017 r.

Składanie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

22.08.2017 r.

Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

od 23.08

do 25.08.2017 r.

Ustny egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

12.09.2017 r.

Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 33

fax. 91 439 11 88

 

Dzisiaj 94

Wczoraj 121

Razem 274606

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

urzadmb

 


Bannergstarcad