mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

9.01.2023 kwalifikacja MOT.06

Część praktyczna egzaminu – dokumentacja

900 – 1100 sala 6

900 – 1100 sala 7

900 – 1100 sala 8

10.01.2023 kwalifikacja MOT.06

Część pisemna egzaminu – przy stanowiskach komputerowych

900 – 1000 sala 9

1030 – 1130 sala 10

1200 – 1300 sala 9

1330 – 1430 sala 10

1500 – 1600 sala 9

11.01.2023 kwalifikacja MOT.02, MOT.05

Część pisemna egzaminu – przy stanowiskach komputerowych

900 – 1000 sala 9

1030 – 1130 sala 10

1200 – 1300 sala 9

1330 – 1430 sala 10

12.01.2023 kwalifikacja MOT.02, MOT.05

Część praktyczna egzaminu – wykonanie

800 – 1000 sala 1 – kwalifikacja MOT.02

1230 – 1500 sala 1 – kwalifikacja MOT.05

1700 – 1930 sala 1 – kwalifikacja MOT.05

 

W dniach 9 i 10.01.2023 klasy 4TG są zwolnione z wszystkich zajęć lekcyjnych

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad