mb  drewm bm   gglm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

2023

W dniu 13.01.2023r w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ruchu Drogowego w Szczecinie, reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Inspektora Ruchu Drogowego Bartłomieja Budzisza, a Zespołem Szkół Samochodowych w Szczecinie reprezentowanym przez dyrektora Grzegorza Szyjkę. Przedmiotem zawartego porozumienia jest szeroka współpraca mająca na celu poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie kształcenia wykwalifikowanego personelu technicznego w ramach klas technikum i branżowej szkoły w Zespole Szkół Samochodowych oraz inspektorów transportu drogowego zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Szczecinie.

 pitd 1 pitd 2 pitd 3 pitd 4 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani Izabela Tutur-Dudek

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad