mb  drewm bm   gglm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Informacja o rekrutacji do

Zespołu Szkół Samochodowych 
w Szczecinie

ROK SZKOLNY 2022/2023


Technikum Samochodowe kształci w zawodzie:

 • technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06 (2 klasy - 60 miejsc)
 • technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06 (2 klasy - 60 miejsc)

Szkoła: Technikum Samochodowe

Czas nauki:  5 lat  

Języki obce: język angielski i język niemiecki.

 

Technik pojazdów samochodowych to specjalista z dziedziny diagnostyki oraz naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. W zależności od wyboru profilu kształcenia absolwent technikum może uzyskać kwalifikacje:

- obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Kwalifikacje MOT.02 i MOT.06) 

lub 

- organizacja, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Kwalifikacje MOT.05 i MOT.06)

 

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • salonach obsługi i sprzedaży samochodów
 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach diagnostyki pojazdów
 • stacjach kontroli pojazdów
 • firmach przewozowych i kurierskich
 • firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów

 

Od klasy drugiej technikum proponujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów ogólnokształcących: język angielski, język niemiecki:

 • klasa A - język angielski,
 • klasa B - język niemiecki
 • klasa C - język angielski
 • klasa D - język niemiecki

W trakcie nauki uczniowie technikum odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą firm MERCEDES Mojsiuk, BEMO MOTORS, BMW Bońkowscy, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, TOYOTA Kozłowski, Grupa GEZET. Szkoła współpracuje z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.

Szkoła zapewnia uczniom technikum podpisanie umowy z pracodawcami na odbycie miesięcznej praktyki zawodowej.

Dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych organizujemy wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. W szkole odbywają się tradycyjne imprezy: turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są przedmiotowe koła zainteresowań, koło motoryzacyjne, sekcja kartingowa, sekcja 4x4, sekcja motorowodna, sekcje sportowe.

 

Internat:

Uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Samochodowych. Wszystkie pokoje w internacie są dwuosobowe, z własnym węzłem sanitarnym. Nabór do internatu prowadzony jest elektronicznie po zakończeniu rekrutacji do szkoły (lipiec 2022)

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa
 • wyobraźnia przestrzenna
 • podzielność uwagi
 • szybka orientacja i spostrzegawczość
 • koncentracja uwagi
 • odporność na warunki środowiska pracy
 • otwartość na innowacje technologiczne

 Nauczanie w technikum obejmuje przedmioty ogólnokształcące i specjalistyczne (podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo pracy, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, język obcy zawodowy). 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 kształci w zawodach:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych (1 klasa – 30 miejsc)
 • mechanik pojazdów samochodowych (2 klasy – 60 miejsc)

Czas nauki: 3 lata

Języki obce: język angielski.

 

W trakcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonej Pracowni Ćwiczeń Praktycznych  na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą firm: MERCEDES BENZ, BEMO MOTORS, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, Grupa GEZET. Szkoła współpracuje z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.

Dla zainteresowanych uczniów organizowane są wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. W szkole odbywają się tradycyjne imprezy: turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są przedmiotowe koła zainteresowań, koło motoryzacyjne, sekcja kartingowa, sekcja 4x4, sekcja motorowodna, sekcje sportowe.

 

Internat:

Od roku szkolnego 2021/2022 uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Samochodowych. W tym toku internat  przeszedł kapitalny remont i oferuje warunki pobytu na najwyższym poziomie socjalnym dla 80 uczniów. Wszystkie pokoje w internacie są dwuosobowe, z własnym węzłem sanitarnym.

 

Charakterystyka zawodów:

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Głównym zadaniem elektromechanika pojazdów samochodowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych. Praca polega na dokonywaniu demontażu i montażu układów mechanicznych i elektrycznych lub ich elementów w pojazdach samochodowych, kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów mechanicznych oraz elektrycznych oraz przeprowadzeniu ich regulacji oraz konserwacji, dokonywaniu ich napraw lub wymiany zużytych części.

Absolwent Branżowej Szkoły w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

 • może uzyskać kwalifikację: obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie.
 • zdobyć wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia
 • może podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych
 • potrafi posługiwać się technologią komputerową

jest przygotowany do:

 • oceny stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych
 • przeprowadzenia konserwacji i przeglądów okresowych

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach.

 

Predyspozycje do zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • dobra sprawność ruchowa
 • prawidłowy wzrok, rozróżnianie barw
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • odpowiedzialność, dokładność i spostrzegawczość
 • cierpliwość i wytrwałość
 • staranność

Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe (np. podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów Samochodowych, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektromechaniki i elektroniki).

Mechanik pojazdów samochodowych

Szczegółowy zakres działań mechanika będzie zależny od miejsca pracy, gdyż wiele zakładów wybiera konkretną specjalizację. Do jego zadań może należeć: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów, w których przewidziane są takie zabiegi. Oznacza to, że mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu.

Absolwent Branżowej Szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 • może uzyskać kwalifikację organizacja, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych i uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie
 • zdobyć wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia
 • może podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych
 • potrafi posługiwać się technologią komputerową

 ma szansę zatrudnienia w:

 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach diagnostyki pojazdów
 • zajezdniach i bazach transportowych
 • firmach przewozowych i kurierskich
 • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne
 • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach

Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniami technicznymi
 • wyobraźnią przestrzenną
 • podzielnością uwagi
 • spostrzegawczością
 • koncentracją uwagi
 • odpornością na warunki środowiska pracy
 • otwartością na innowacje technologiczne

Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe (np. podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych).

 

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do klas pierwszych:

w TECHNIKUM SAMOCHODOWYM (5 lat nauki, jęz. angielski i niemiecki):

 

w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

 

klasy 1a, 1b - Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06 – łącznie 60 miejsc

MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

klasy: 1c, 1d - Kwalifikacja: MOT.05 i MOT.06 – łącznie 60 miejsc

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 9 (3 lata nauki, język angielski):

 

w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

 

klasa 1e - Kwalifikacja MOT.02 – 30 miejsc

MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

 

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

klasy 1am, 1bm - Kwalifikacja: MOT.05 – łącznie 60 miejsc

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Informacje o naborze można uzyskać

 

telefonicznie:

- pod numerem telefonu 91 439 06 01

- w sekretariacie młodzieżowym - tel. 91 439 06 01 wew. 22

 

drogą elektroniczną:

- pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- pisząc wiadomość prywatną na Facebooku 

https://www.facebook.com/samochodowka.szczecin

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani Izabela Tutur-Dudek

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad