mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

 

Duplikat legitymacji szkolnej może być wystawiony w przypadku jej utraty lub zniszczenia.

W celu uzyskania duplikatu należy:

 

    1. Zgłosić się do sekretariatu młodzieżowego.

 

    1. Wypełnić podanie o wystawienie duplikatu legitymacji. Podanie można znaleźć w dziale Pliki do pobrania lub w sekretariacie młodzieżowym.

 

  1. Dokonać opłaty skarbowej w wysokości 9zł (dziewięć zł) na poniższe konto:
Zespołu Szkół Samochodowych
ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin
 
Bank PKO BP O 1 w Szczecinie -
07 1020 4795 0000 9902 0278 3637
 
    1. Do podania załączyć należy zniszczoną legitymacji oraz jedno zdjęcie.

  1. Wypełnione podanie, dowód wpłaty, zdjęcie oraz zniszczoną legitymację należy złożyć w sekretariacie młodzieżowym.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad