mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Rada Rodziców

WAŻNY KOMUNIKAT dot. ubezpieczenia uczniów

W związku z tym, iż termin wpłat minął (termin ustalony był na koniec października) , a z zadeklarowanych 350 osób wpłaty dokonało jedynie 86 osób. Informuję, że w roku szkolnym 2020/21 ubezpieczenia uczniów NNW nie będzie, a pieniądze zostaną zwrócone wpłacającym.   

 

Przewodniczący 

Rady Rodziców  

 


 
KOMUNIKATY:
 
Rada Rodziców przy ZSS w Szczecinie informuje, że uchwalona składka w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł

 

Rodzice uczniów, uczniowie mogą wpłacać składki w terminie do 30.04.2019 na konto Rady Rodziców 

PKO BP SA Oddział 2 w Szczecinie 30 1020 4795 0000 9102 0003 9776 

(w tytule nalezy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę) lub w sekretariacie Szkoły.

 

Preliminarz Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 

Informację dot. ubezpieczenia NNW dla uczniów

Umowa ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Sporty ekstramalne objetę ochroną ubezpieczeniową.Rada Rodziców informuje, że w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,

przy kontakcie z ubezpieczycielem należy powołać się na numer polisy (polisa ważna od 01.09.2019 do 31.08.2020)

Polisa typ 184 nr 001031332

 
 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad