mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Klauzula informacyjna dla dzieci/młodzieży i rodziców – realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza

  1. Administratorem danych osobowych dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Klonowica 14, 71 – 244 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91/4390601

  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza w postaci zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych oraz zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 145, 149 i art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz § 7 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu skorzystania z miejsc noclegowych oraz zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową skorzystania z miejsc noclegowych oraz zapewnienia opieki.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad