mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Mając na celu bezpieczeństwo wszystkich uczniów Rada Rodziców podjęła decyzję o przedstawieniu możliwości skorzystania z ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Przystąpienie do ubezpieczenia DO 14.10.2022 on line - rodzice sami wybierają wariant i składkę.

Ścieżki dostępu:

  •  Wejdź na stronę szkola.compensa.pl
  •  Wpisz hasło 119434,
  •  Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia.
  •  Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego.
 
Opłać i odbierz polisę.
 
Warunki ubezpieczenia:
 
Okres ubezpieczenia: od 01.09. 2022 do 31.08.2023.
 
Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem
ubezpieczenia.
 
Jeden z  wariantów ubezpieczenia do wyboru.
 
W Wariancie D nie ma możliwości rozszerzenia ochrony o klauzulę 14 - Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.
 
Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej V 184.

W razie jakichkolwiek wątpliwości/zapytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 504 456 454 - przedstawiciel ubezpieczyciela. 

 

Opis oferty ubezpieczenia NNW

OGÓLNE WA RUNKI UBEZPIECZENIA

Instrukcja - jak ubezpiczeń ucznia

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad