mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Część pisemna (komputer) kwalifikacje MOT.02, MOT.05, MOT.06

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty1.

 

Część praktyczna (dokumentacja) kwalifikacja MOT.06

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty1.

 

Część praktyczna (wykonanie) kwalifikacje MOT.02, MOT.05

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty1.

 

!!! Na każdy egzamin NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ co najmniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu !!!

 

1 Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad